سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری

ارائه خدمات تخصصی سرویس و نگهداری انواع آسانسور

روش عملکرد شرکت آسان پیمای پارسیان  در زمینه انجام عملیات سرویس ماهانه آسانسور شما بر اساس روشهای علمی و دستورالعمل های مندرج در تجربه مهندسین شرکت است.
انجام سرویس های دوره ای در 3 سطح به شرح زیر و متناسب با بودجه و نیاز هر ساختمان ارائه میگردد.

خدمات طلایی
1-بازدید و سرویس ماهیانه در یک روز و ساعت مشخص ، بنا به درخواست کارفرما.
2-تعمیرات جزئی و تنظیمات دوره ای رایگان.
3-پوشش بیمه ای برای جبران خسارات ناشی از صدمات یا فوت با حد اکثر میزان غرامت.
4-ارائه سرویس به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در تمام365 روز سال با حد اکثر 4 ساعت از زمان خرابی.
5-ارائه گزارش از خرابی های احتمالی ،نهوه کارکرد و سرویس آسانسور به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یک بار بنا به درخواست کرفرما.

قوانين سرويس و نگهداري آسانسور (بر گرفته شده از قوانين سند يكاي آسانسور)

رعایت قیمتهای مصوب توسط همه اعضای محترم سندیکا، مورد انتظار است

Share this post