خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'parsianasa_nsor.wp_categorymeta' doesn't exist]
SELECT category_id, meta_key, meta_value FROM wp_categorymeta WHERE category_id IN (2) ORDER BY meta_id ASC

رزومه Archives - آسانسور آسان پیمای پارسیان

رزومه

رزومه

آدرس نوع کاربری ظرفیت تعداد  توقف نوع آسانسور نام کارفرما رشت میدان امام حسین تجاری 16 2 تمام اتوماتیک آقای هوشی شهرصنعتی رشت اداری باربر یک تن 2 نیمه اتوماتیک(هیدرولیک) شرکت صام تک رشت استقامت اداری 6 3 تمام اتوماتیک هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی رشت استقامت اداری 6 4 تمام اتوماتیک هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی رشت فلسطین مسکونی 6 5 نیمه اتوماتیک مهندس فدایی رشت مطهری مسکونی 6 6 نیمه اتوماتیک مهندس فدایی رشت گلسار175 مسکونی 5 6 نیمه اتوماتیک مهندس مسلمیان رشت گلسار173 مسکونی 5 6 نیمه اتوماتیک مهندس دشته ئی پور رشت گلسار 158 مسکونی 5 5 نیمه اتوماتیک دکتر مسعودی رشت خیابان رودباری مسکونی 6 6 نیمه اتوماتیک دکتر خوشرو فومن تجاری 6 5 نیمه اتوماتیک مهندس...

دانستنیهای آسانسور

  تعریف و تاریخچه آسانسور... آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید. دارای کابینی است که ساختار، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با...